Kancelaria Prawna Vis Legis Katarzyna Jaskuła

Kancelaria Prawna współpracująca z wykwalifikowanymi Adwokatami oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. We wszystkich rodzajach usług jakie świadczymy istnieje możliwość stałej współpracy bądź uzyskania jednorazowej pomocy prawnej. Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Naszym Klientom zapewniamy zastępstwo procesowe we wszelkich postępowaniach przed organami administracyjnymi, urzędami państwowymi oraz sądami wszystkich instancji. Zajmujemy się sporządzaniem i negocjacją umów, przygotowaniem pism procesowych, w tym wezwań do zapłaty, pozwów, kasacji, zażaleń oraz apelacji. Zapewniamy naszym Klientom dochodzenie roszczeń finansowych w postępowaniu przedsądowym, polubownym, egzekucyjnym i sądownym. Staramy się, aby roszczenia finansowe były regulowane w postępowaniu przedsądowym, stosując mediację oraz zawierając ugody pozasądowe, doprowadzające do spłaty zadłużenia. Prowadząc sprawy naszych Klientów indywidualnych bierzemy pod uwagę ich sytuację, jesteśmy rzetelni i w pełni zaangażowani w każdą powierzoną nam sprawę. Jesteśmy po to, aby chronić interesy naszych Klientów. Staramy się, aby decyzje wspólnie podjęte, przyniosły najkorzystniejszy efekt dla naszego Zleceniodawcy. Świadcząc stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych zapewniamy profesjonalne podejście. Zajmujemy się kompleksowo prowadzeniem firmy poczynając od powstania do ustania działalności podmiotów gospodarczych. Współpracujemy z wieloma podmiotami gospodarczymi, co pozwala nam podnosić Nasze kwalifikacje, zdobywać doświadczenie oraz chronić interesy Państwa firmy. Bierzemy udział w sporządzaniu oraz negocjacji umów, tworzeniu regulaminów, polityki firmy, a także przygotowujemy dokumentację przetargową. Reprezentujemy naszych Klientów na zgromadzeniach wspólników i posiedzeń zarządu, organizujemy konferencje oraz szkolenia. Adwokat Magdalena Łazanowska-Majcher - absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, który ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Egzamin adwokacki zdała przy ORA w Poznaniu, uzyskując wyróżnienie. Ukończyła kurs pedagogiczny i księgowości. Szkoleniowiec dla młodzieży z zakresu prawa karnego i procedury karnej. Współpracowała z jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład administracji zespolonej. Współautorka książki "Sprzedaż przez Internet. Aspekty prawne". Specjalizuje się w prawie cywilnym, autorskim, rodzinnym, gospodarczym i karnym. Zaufali Nam: - Aleksandra Grund INTER - TRANSPORT - Mieczysław Jurdeczka JAMPEX Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy - B6 Milena Marciniak - Novomil Sp. z o.o. Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Dane firmowe

Adres:

ul. Kazimierza Wielkiego 5
61-863 Poznań

NIP:

7831733849

Adres korespondencyjny

Kancelaria Prawna Vis Legis Katarzyna Jaskuła

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 5

61-863 Poznań

Telefon: 533 767 059

Nasza specjalizacja

I. Prawo Cywilne

 -sprawy o odszkodowanie

 -zadośćuczynienie oraz rentę 

 -prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek

-postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych

-postępowanie upominawcze i nakazowe

 postępowanie egzekucyjne

 

II. Prawo gospodarcze 

-obsługa roszczeń wynikających z zobowiązań umownych oraz czynów niedozwolonych,

-stała i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców (m.in. sporządzanie umów, tworzenie regulaminów oraz polityki firmy, dokumentacja przetargowa, reprezentowanie przed Sądami wszystkich instancji, a także przed Organami Publicznymi )

-zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego

-rejestracja spółek zagranicznych, rejestracja zmian w KRS

-windykacja

-postępowanie upadłościowe 

-sprawy z zakresu zamówień publicznych

-postępowanie odszkodowawcze

-sprawy z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych

 

III. Prawo administracyjne

-sporządzanie odwołania od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej, sporządzanie skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

-procesy inwestycyjne

-prawo budowlane

-uzyskiwanie koncesji i zezwoleń

-postępowanie oraz reprezentacja przez Organami Administracyjnymi

-sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

 

IV. Prawo rodzinne

-sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej

-sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;

-postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej nieletnich

-sprawy związane z uznaniem w Polsce zagranicznych wyroków w sprawach rodzinnych.

-sprawy o ubezwłasnowolnienie.

-sporządzanie i opiniowanie majątkowych umów małżeńskich

 

V. Prawo spółek handlowych

- Obsługa prawna czynności dokonywanych przez władze spółek, takich jak m.in. obsługa zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, ustanawianie prokury, powoływanie i odwoływanie organów spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego

- Rejestracja spółek w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z zmianami w KRS

- Reprezentowanie w postępowaniu gospodarczym

 

VI. Prawo rynku kapitałowego

- Struktury finansowania

Obowiązki raportowe spółek publicznych.

Regulacje wewnętrzne w instytucjach finansowych.

Prawne aspekty działalności inwestycyjnej.

- Doradztwo w zakresie instrumentów finansowych (akcji, obligacji, opcji)

-Restrukturyzację spółek i przygotowanie do debiutu giełdowego

 

VII. Prawo Karne

obrona w procesie karnym

- wykroczenia karnoskarbowe

- główne prawa i obowiązki oskarżonego  - reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym

- postępowanie karne wykonawcze

 

VIII. Prawo internetowe

- zabezpieczenie własności intelektualnej w Internecie, ściganie naruszeń,

- spory o domeny internetowe,

- ochrona danych osobowych.

- Regulaminy internetowe

 

IX. Prawo upadłościowe

- Przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości

Przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego

Reprezentacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym 

- Zgłoszenie wierzytelności

 

Formularz kontaktowy

 
 ______   ___   _ __   ___  
 /_  _//  / _ \\  | |/ //  / _ \\ 
 `-| |,-  | / \ || | ' //  / //\ \\ 
  | ||  | \_/ || | . \\ | ___ ||
  |_||   \___//  |_|\_\\ |_|| |_||
  `-`'   `---`  `-` --` `-`  `-` 
                    

Lokalizacja